Doğum Adetleri
Bebek Kırklama Kırk basmasını önlemenin en geçerli yolu kırklama denilen kırk gün sayılıp, kırkıncı gün kadının ve bebeğin yıkanmasıdır. Kırkı içindeyken dış tehlikelere daha çok açık olduğu düşünülen loğusa ve bebek için kırk gün sonunda kırklama yapılır. Kırklama, anne ve bebeğin belirli günlerde bir takım uygulamalara tabi tutularak yıkanmasıdır. Kırklama işlemini herkes yapabilir ancak...
Bebeği görmeye Gelen misafirlerin bugünü unutmaması, hatırlaması için bebek şekerleri verilir. Bebek şekeri sadece bebek doğduğu zaman değil, diş çıkardığı, birinci yaşını bitirdiğinde , sünnet olduğu zaman da verilebilmektedir.Bebeğe nazar değmemesi için de bebek şekeri verilebilir, fakat bu şeker nazar boncuklu olmaktadır ve üzerinde de kısa bir not bulunabilmektedir. Bebek şekerleri, anahtarlık,...
Çocuk kırklama ya da kırk uçurma töreni toplumuzda hala varlığını koruyabilen yaygın geleneklerden biridir. Bebeğin kırk günlük olduğu gün gerçekleştirilen bu tören, bir anlamda onun artık rahat rahat dışarı çıkarılabilecek olmasının kutlanmasıdır. Bu tören için, bir gün önceden hazırlıklara başlanır. Yemekler hazırlanır. Bu yemekler genellikle et, nohut, fasulye, pilav, hoşaf ve...
6. Ay Kınası kız çocukları için yapılan Ege ve civarında gerçekleşen bir gelenektir. Bebek 6 aylık olduğunda, 6 ay kınası yapılmaktadır. Bir kına annesi vardır. Diğer adı cici anne, bebeğe bir sepet içinde bebeğin ihtiyaçlarını hediye olarak verir. Kına sahipleri de cici anneye hediyeler verir. Kınası yakılacak bebek öncelikle banyo yaptırılır....
Doğumdan kırk gün sonra çocuğu ve anneyi arıtmak, topluma katılmalarını sağlamak ve hastalıklardan, uğursuzluklardan korumak amacıyla uygulanan pratiğe “kırklama” adı verilmektedir. Bu pratiğe  “kırk çıkarma” da denilmektedir. Kırklama işlemi kadın ve çocuğun 40. gün değişik uygulamalarla yıkanmasıdır. Bazı yörelerde; 7., 20., 30., 37., 39., 41. günlerde de kırklama yapılmaktadır.  20. gün...
  İlk saç kesimi töreni genellikle bebeğin doğumundan sonraki ilk birkaç hafta içinde gerçekleştirilir. (Kimi yörelerde ise ilk saç kesimimi kırk çıkarma töreni sırasında yapılır.) Bu tören sırasında eve yakın komşular ve akrabalar davet edilir. Her davetli yanında bebek için çeşitli hediyeler getirirler. İçinde bir nazar boncuğunun da bulunduğu bu hediyelerin,...
Emzirme döneminde anne lohusa şerbeti içerse sütünün miktarının ve kalitesinin artmasını sağlar. Ayrıca lohusa şerbeti annedeki birtakım mide problemlerinin semptomlarını da giderebiliyor. Emziren bir annenin her akşam ve gün içinde az...
Toplumumuzda gelenekselleşmiş köklü bir geçmişe sahip olan askerlik kutsal bir görev olarak değerlendirilir. Asker olmak onurlu ve erdemli bir insan olmayla özdeşleştirilir. Özellikle kırsal kesimde askerliğini yapmayan kişiler hoş karşılanmaz,...
Kirvelik; yörelere göre "kirve", "kivra", "kivre" isimleriyle de tanımlanmaktadır. Kirvelik, kısaca birbirine ekonomik ve sosyal olarak eş konumda bulunan iki ailenin, ailelerden birinin sünnet töreni masraflarını karşılamasıyla oluşan bir sanal akrabalık...
Aile çocuklarının yaşı ve ekonomik durumuna göre çocuklarını sünnet ettireceği zamanı yaklaşık iki ay önceden belirleyerek hazırlıklara başlar. Aile düğün gününü belirledikten sonra bir hafta on gün öncesinden konuklara haber...
Sünnet çocuğunun yaşı ve töreninin mevsimi konusunda kesin bir kural yoktur. Çocuklar çoğunlukla okul çağına yakın veya ilkokul yıllarında ergenlik çağına girmeden sünnet edilmektedirler. Ancak son zamanlar da büyük kentlerde...
Anadolu’da çocukla ilgili geleneksel işlemlerden en önemlilerinden biriside sünnet geleneğidir. Dinsel ve töresel işlemler içerisinde en katısı ve en yaygın olanı sünnet geleneğidir. Hiçbir anne ve baba bu köklü geleneğin...
Kına gecesinin tadını çıkarmak için alış verişinizi en az iki gün önceden yapın .Yoğun bir alış verişten sonra dinlenmenize fırsat olacak şekilde yapmanız en mantıklı olanıdır. Kına Malzemeleri Listesi Kına gecesi için...
Düğün merasimi, evlenme töreninin son safhasını teşkil ederdi. Gelin hamamı ve kına gecesinden sonra «düğün günü» gelirdi. Önce dini nikâh kıyılır, ondan sonra düğün eğlencelerine geçilirdi. Nikâh sırasında gelin ellerini...
Gelin hamamından sonra gece de gelinin parmaklarına kına yakılırdı. Buna «kına gecesi» denilirdi. Bazı şehirlerde kına gecesi, hamamın yapıldığı gece değil de, daha sonraki gecelerde yapılırdı. Meselâ Ankara’da kına gecesi...
Gelin hamamı tamamen Tüklere has bir adettir. Düğünden önce gelinin hamama gidip yıkanması Önemli bir olay sayıldığı için gelin hamamına bütün tanıdıklar çağrılırdı. Bu arada birçok erkek anaları hamamda oğullarına...
Türk düğünleri öteki milletlerin düğünlerinden çok değişiktir. Törenin dini kısmı hariç, geri kalan kısımları Türkiye’nin muhtelif şehir ve kasabalarında tamamen ayrı bir hava taşır. O kadar ki, makbul düğün günleri...
Odada gelinin yaninda bulunan yasli bir kadin her ikisini el ele verir. Güvey namaz kilar, sonra geline yüz görümlügü vererek yüzünü açar. Birlikte kiz evinden gelen yemegi yerler. Geleneksel toplumlarda...
İslâm'ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik...
Boşnak kültüründe bir çocuğun dünyaya gelmesi büyük sevinçle kutlanır. Çocuk doğar doğmaz yıkanır çocuğun üzerine şeker serpilir. Boşnakların yaşadığı bölgelerde, özellikle Karadağ ve Sırbistan’da (Sancak), erkek çocuğu doğduğunda çocuğun babası...
Eski âdetlere göre düğün iki kişinin evliliğin son töreniydi. Eskiden kız isteme âdeti de vardı. Bu âdet günümüzde pek kalmamıştır. Kız isteme töreni damadın aile büyüklerinin (daha sık erkeklerden oluşan...
Boşnaklarda bir insan öldüğünde yakınlarının yüksek sesle ağlamaları ve ağıt yakmaları yaygın değildir. Çünkü bu, bir isyan olarak anlaşılır ve iyi gözle bakılmaz. Yakınların yaşadıkları acıyı çok fazla dışarıya yansıtmamaları...
Alevi yolunun temellerinden olan cem töreni; çok karmaşık bir uygulamadır. Bu uygulama, genelde dinsel niteliklidir ama insanların hem tapınma işlevini, hem ruhen yenilenme, yıkanma eylemini, hem de toplumsal ve bireysel...
Hızır yoldaşın ola, Yetiş Ya Hızır, Kul bunalmayınca Hızır yetişmez. Halk arasında kullanılan bu deyimlerden de anlaşılacağı gibi Hızır yardıma muhtaçların, darda kalanların yardımına koşan bir kurtarıcıdır. Halk inançlarına göre...